ประกาศย้ายเว็บจากทีมงาน
ย้ายเว็บไปยัง MC-GK.COM ครับ
แฟนเพจ MC-GK
IP SERVER : 112.121.152.115
เวอร์ชั่น 1.6.2
ขอบคุณครับ
เว็บอาจจะเสร็จภายใน 26-28 สิงหาคม 2556 ครับ
ใครเข้าก่อนอาจจะยังไม่เสร้จครับ